Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista ćwiczeń

 1. budowy procesora
 2. typy pamięci i zasobów procesora
 3. porty wejścia/wyjścia
 4. alternatywne funkcje portów (liczniki, PWM, komparatory, przetworniki)
 5. interfejsy komunikacji
 6. co znajdziemy w dokumentacji procesora (dostęp do rejestrów i urządzeń)
 7. schemat elektryczny, budowa fizyczna oraz wyposażenie płytki ewaluacyjnej
 8. uruchomienie kompilatora (zasady programowania, podstawowe instrukcje w assemblerze, Arduino, C++; pierwszy program i analiza kodu)
 9. realizacja niezbędnych połączeń elektrycznych na płytce ewaluacyjnej
 10. zaprogramowanie procesora (ocena zasobów procesora, ocena poprawności działania programu) i skuteczne debagowanie programu
 11. samodzielna realizacja prostego zadania programistycznego realizującego precyzyjnie określoną funkcjonalność

 1. zastosowanie układów wejścia  (przyciski)
 2. zliczanie impulsów (wykrywanie i usuwanie błędów)
 3. programowe usuwanie efektów fałszywych sygnałów
 4. wyświetlanie danych na wyświetlaczu 8-segmentowym
 5. przemiatanie po pozycjach
 6. wybór metody realizacji zadania wymuszony minimalizacją kosztów projektu (ekonomiczne aspekty rozwiązań)

 1. odliczanie wsteczne czasu (np. sterownik mikrofalówki)
 2. prezentacja informacji na LCD
 3. odczyt odległości i prezentacja wyniku według zadanych reguł

 1. regulator PID (proporcjonalno-różniczkowo-całkujący)
 2. interfejs one-wire (odczyt temperatury)
 3. grzanie w wykorzystaniem sprzętowego drivera ULN2003

 1. wykorzystanie wielokanałowego przetwornika ADC
 2. dwustronna komunikacja interfejsem USART
 3. formatowanie danych wyjściowych
 4. wykorzystanie układu obsługi przerwań sprzętowych

 1. oprogramowanie LOGOComfort_V8.3 – aplikacja
 2. języki programowania (drabinkowy, FBD) – podstawowe instrukcje
 3. omówienie sprzętowych możliwości sterownika LOGO!
 4. demonstracja programowania sterownika
 5. przykładowe moduły rozszerzenia
 6. samodzielne modyfikacje programu i programowanie sterownika

 1. testowanie wejść i wyjść logicznych (odczyt ustawień przełączników, zapalanie diod)
 2. budowa programu obsługującego śluzę (wykorzystanie bramek logicznych, timerów i liczników)

 1. konfiguracja sterownika dla wejść ADC
 2. sterowanie wyjściami w funkcji natężenia światła i temperatury
 3. przesyłanie danych do Excel-a (lub odczyt poprzez ModBusa)

 1. oprogramowanie LWE (LOGO! Web Editor)
 2. projektowanie strony odzwierciedlającej urządzenia
 3. dwukierunkowa obsługa urządzenia przy pomocy WWW

 1. sterowanie silnikami DC
 2. sterowanie mechanizmem serwo
 3. sterowanie czterokołową platformą kołową + dalmierz ultradźwiękowy